דורות של עשיה

הפרויקט הסתיים בהצלחה

The Village, באר יעקב