* התמונות/המפרט להמחשה בלבד ואת החברה מחייב רק הסכם המכר, תכניות המכר, והמפרט הטכני בלבד המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.