דורות של עשיה

הפרויקט הסתיים בהצלחה

מגדלי הראשונים, באר יעקב