מלונות ונכסים מניבים

שכירות

הספרייה - הרצל 55, רמלה

בית הספרייה

בנין בריטי מרשים שעבר שימור ומשמש למרפאות כללית סמייל ואסתטיקה. מעל הבנין לשימור נבנה בנין מגורים בן חמש קומות.