דורות של עשיה

הפרויקט הסתיים בהצלחה

הבית בפארק בלבן, חולון