דורות של עשיה

הפרויקט הסתיים בהצלחה

בית ארלוזורוב